Электр энергетикада назорат бўйича давлат Агентлиги бошлиғининг
Буйруғи
ЭЛЕКТР УСКУНАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ ҚОИДАЛАРИНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА (I БЎЛИМ)
[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда техник ҳужжат деб топилган, 2004 йил 27 февраль, 20-15-62/24-сон]
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
Инспекция бошлиғи Б. ТЕШАБАЕВ
Тошкент ш.,
2004 йил 13 февраль,
84-сон